Update Terbaru

'Episode 5ComedyJahy-sama wa Kujikenai!ShounenSupernatural
Episode 14Higurashi no Naku Koro ni SotsuHorrorMysteryPsychologicalSupernaturalThriller
Episode 13Higurashi no Naku Koro ni SotsuHorrorMysteryPsychologicalSupernaturalThriller
Episode 13Higurashi no Naku Koro ni SotsuHorrorMysteryPsychologicalSupernaturalThriller
Episode 12Higurashi no Naku Koro ni SotsuHorrorMysteryPsychologicalSupernaturalThriller
'Episode 4ComedyJahy-sama wa Kujikenai!ShounenSupernatural
Episode 11Higurashi no Naku Koro ni SotsuHorrorMysteryPsychologicalSupernaturalThriller
Episode 10Higurashi no Naku Koro ni SotsuHorrorMysteryPsychologicalSupernaturalThriller
'Episode 3ComedyJahy-sama wa Kujikenai!ShounenSupernatural
Episode 9Higurashi no Naku Koro ni SotsuHorrorMysteryPsychologicalSupernaturalThriller
Episode 8Higurashi no Naku Koro ni SotsuHorrorMysteryPsychologicalSupernaturalThriller
'Episode 2ComedyJahy-sama wa Kujikenai!ShounenSupernatural
Episode 6Score 7.4SeinenShadowHouseSlice of LifeSupernaturalTV
Episode 7Higurashi no Naku Koro ni SotsuHorrorMysteryPsychologicalSupernaturalThriller
'Episode 1ComedyJahy-sama wa Kujikenai!ShounenSupernatural
Episode 6Higurashi no Naku Koro ni SotsuHorrorMysteryPsychologicalSupernaturalThriller
Episode 5Higurashi no Naku Koro ni SotsuHorrorMysteryPsychologicalSupernaturalThriller
Episode 4Higurashi no Naku Koro ni SotsuHorrorMysteryPsychologicalSupernaturalThriller
Episode 3Higurashi no Naku Koro ni SotsuHorrorMysteryPsychologicalSupernaturalThriller
Episode 2Higurashi no Naku Koro ni SotsuHorrorMysteryPsychologicalSupernaturalThriller